1. Statut legal

S.C HELLYS KONSULTING S.R.L. este o societate de consultanta in management si afaceri avand sediul social in orasul Breaza , str.Aleea Parcului nr. 14, bl. 3, sc. B, et. 2, ap. 11, judetul Prahova. Societatea este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 29/1418/ 2004, avand codul fiscal RO 16575498; are cont deschis la Banca Transilvania Sucursala Ploiesti.

HELLYS KONSULTING nu are credite bancare sau datorii neachitate la termenele legal stabilite, salariile, taxele si contributiile datorate fiind achitate la zi.

Societatea este condusa de catre un administrator unic si are 3 salariati cu contract de munca pe termen nedeterminat. Foloseste si colaboratori pentru activitati specifice, pe baza de conventii civile.

Initial, societatea a functionat ca microintreprindere; incepand cu anul 2007 are statut de intreprindere mica si mijlocie.

 

2. Misiune, viziune, scop

HELLYS KONSULTING urmareste sa sprijine agentii economici din Romania in implementarea si imbunatatirea sistemelor de management al calitatii, de mediu, sanatate si securitate a muncii, siguranta alimentului, sporind competitivitatea acestora pe piata interna a UE.

Deviza noastra este: Impreuna spre excelenta.

Valorile pe care ne bazam sunt:
• competenta;
• promptitudine;
• rigoare;
• adaptare la problemele concrete ale clientului;
• abordare bazata pe imbunatatire treptata;

 

3. Domenii de activitate

HELLYS KONSULTING este axata pe industria electro-mecanica, inclusiv service, mecanica fina si aparatura , servicii de inginerie si proiectare, furnizarea de utilitati.

Societatea isi extinde activitatile in domeniul serviciilor de instruire.

Proiectele de consultanta promovate sunt de regula sisteme integrate (calitate-mediu, calitate- sanatate si securitate a muncii, calitate - mediu - sanatate si securitate a muncii).

Daca proiectul initial este un sistem numai de management al calitatii, HELLYS KONSULTING isi propune sa ghideze clientul spre acel tip de sistem integrat care raspunde necesitatilor acestuia, inclusiv de perspectiva.

 
 
  Schitul Vovodenia
Bancuri noi romanesti: Bancuri noi  Pagini web: Web design Romania